O Nanointegraci

Název projektu:
Integrace týmu pro vývoj a výzkum nových principů nanotechnologie v biomedicíně pro vzdělávání a lékařskou praxi

Zkrácený název projektu:
Nanointegrace
Registrační číslo:
MŠMT ESF Projekt CZ.1.07/2.3.00/20.0306

Datum zahájení realizace projektu:
1.8.2012

Datum ukončení realizace projektu:
30.6.2015

Kontaktní osoba:
Prof. Miloš Nesládek, garant
Mgr. Martina Wernerová, PhD., manažérka projektu

Projekt má za cíl vytvoření vědeckého týmu na ČVUT FBMI, který se bude zabývat vývojem a výzkumem nových nanotechnologických součástek pro využítí v lékařství, bude školit a vzdělávat studenty FBMI v oborech nanotechnologií v medicíně a přivede na FBMI nové kontakty na špičková zahraniční pracoviště pracující v oboru nanotechnologií, které povedou k začlenění FBMI do dalších mezinárodních
i národních vědeckých projektů. Tým se skládá z odborníků z oblasti materiálového výzkumu, organické chemie a biochemie, imunologie, psychiatrie, neurologie a biomedicínského inženýrství, kteří budou pracovat na vývoji nových nástrojů pro bezkontaktní monitorování onkogenních transformací pomocí luminiscenčních nanodiamantů a na vývoji diamantových mikroelektrod pro hloubkovou mozkovou stimulaci pro léčení depresí a parkinsonovy choroby..
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci prioritní osy 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Řešen je na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Zahájen byl podle plánu 1. července 2012.

Partnerské instituce
Ústav ogranické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i (Miroslav Ledvina)
Mikrobiologicý ústav AV ČR, v.v.i (Veronika Benson, Anna Fišerová)
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i (Vincent Mortet)